Brandwerende compartimenteringen

Om verspreiding van rook en brand tegen te gaan worden gebouwen opgedeeld in compartimenten.
Deze compartimenten moeten voldoen aan de brand eis van (WBDBO) uit het bouwbesluit. Hierdoor wordt verhinderd dat een brand zich kan verspreiden.
De brand moet beheersbaar worden en gebruiker moet veilig kunnen vluchten.

Adresgegevens

A.T. Brandpreventie bv
Minervum 7364
4801 ED Breda

T 076 – 5813066
@ info@atbrandpreventie.nl

Meer informatie over onze producten of dienstverlening?

MEER INFORMATIE